Żłobek

O nas

Okres dzieciństwa to czas tworzenia fundamentu człowieka. W Misiowej Krainie dbamy, by ten fundament był mocny i trwały, służył za podstawę wzrostu i rozwoju każdego dziecka. Przyczynianie się do budowy tego fundamentu daje nam ogromną radość, jest powodem naszej dumy.

Budzimy w naszych maluchach dusze odkrywców, inspirujemy je do dokonywania własnych odkryć i umiemy docenić ich wagę. Jesteśmy głęboko przekonani, że „odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne – najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy” (K. Przerwa-Tetmajer).

Wiemy jak ważną rolę w świecie dzieci pełnią autorytety, dlatego chcemy po nie sięgać, aby w pełni realizować wartości, którymi się kierujemy. Z tego powodu naszą misją jest pomoc największym bohaterom dziecięcego świata w wychowaniu ambitnych, szlachetnych i dobrych ludzi. Tymi bohaterami dla dzieci są ich rodzice.

Organ nadzorujący żłobek:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Adres

ul. G. Zapolskiej 4 50-032 Wrocław III piętro, pok. 347

Telefon i FAKS

tel. +48 71 777 77 60 faks +48 71 777 79 94

E-mail

wzd@um.wroc.pl

Oferta

Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. W ramach czesnego realizujemy zajęcia gordonowskie i logorytmikę. Zajęcia, które są prowadzone indywidualnie lub na życzenie rodziców podlegają indywidualnej wycenie.

Ofertą zajęć dodatkowych objęte są zarówno zajęcia przewidziane w naszym programie, jak i poza niego wykraczające, dostosowane do zainteresowań dziecka i służące rozwijaniu jego unikalnych talentów. Wśród zajęć dodatkowych prowadzimy m. in. następujące zajęcia:

z psychologiem

logopedyczne

teatralne

fizjoterapeutyczne

dogoterapia

Nauczyciel prowadzący może zasugerować, po wcześniejszej obserwacji dziecka, które zajęcia przyczynią się do jego rozwoju psychofizycznego oraz pomogą pielęgnować jego talenty.

W celu zapisania dziecka do żłobka, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego

W przypadku miejsc dofinasowanych przez Gminę Wrocław, prosimy o rekrutację przez system miejski:

Cennik

1. Wpisowe – jednorazowa opłata wynosząca 450 zł. Opłata kontynuacyjna 350 zł.

Jeśli do placówki uczęszcza rodzeństwo, wpisowe dla kolejnego dziecka wynosi 50% podstawowej stawki.

2. Czesne – opłata miesięczna wynosi 1390 zł (miejsca dotowane przez Gminę Wrocław w ramach powszechnej i otwartej rekrutacji 680 zł).

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustaloną liczbę godzin wynosi 30 zł.

3. Wyżywienie – opłata za dzienne wyżywienie wynosi 22 zł.

Jeśli dziecko jest objęte dietą bezglutenową – 25 zł, bezmleczną – 25 zł, wegetariańską – 25 zł. Stawka wyżywienia podawana jest orientacyjnie - jej wysokość zależy od cen podawanych przez firmę kateringową.

Kontakt

Adres

ul. Gwiaździsta 8/6
53-413 Wrocław

Telefon

609713480

E-mail

kontakt@misiowakraina.com

Formularz zgłoszeniowy:

Podanie poniższych danych jest dobrowolne. Proszę jednak wypełnić wszystkie pola oznaczone * dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przekazanie poniższych danych pozwoli na zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniej grupy przedszkolnej oraz umożliwia kontakt z rodzicami w czasie rekrutacji.

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ta zgoda może być w każdym momencie cofnięta przez ponowne przesłanie tego formularza z informacją o cofnięciu zgody w polu „Uwagi” lub przesłaniem maila na adres: kontakt@misiowakraina.com z informacją o cofnięciu zgody na przetwarzanie określonych danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.