PUNKT PRZEDSZKOLNY

O nas

Okres dzieciństwa to czas tworzenia fundamentu człowieka. W Misiowej Krainie dbamy, by ten fundament był mocny i trwały, służył za podstawę wzrostu i rozwoju każdego dziecka. Przyczynianie się do budowy tego fundamentu daje nam ogromną radość, jest powodem naszej dumy.

Budzimy w naszych maluchach dusze odkrywców, inspirujemy je do dokonywania własnych odkryć i umiemy docenić ich wagę. Jesteśmy głęboko przekonani, że „odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne – najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy” (K. Przerwa-Tetmajer).

Wiemy jak ważną rolę w świecie dzieci pełnią autorytety, dlatego chcemy po nie sięgać, aby w pełni realizować wartości, którymi się kierujemy. Z tego powodu naszą misją jest pomoc największym bohaterom dziecięcego świata w wychowaniu ambitnych, szlachetnych i dobrych ludzi. Tymi bohaterami dla dzieci są ich rodzice.

Punkt Przedszkolny Misiowa Kraina jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Wrocław, pod numerem 122/2014. Działając jako placówka oświatowa, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Oferta

Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W ramach czesnego realizujemy zajęcia szachowe, umuzykalniające, logorytmikę i język angielski. Zajęcia, które są prowadzone indywidualnie lub na życzenie rodziców podlegają indywidualnej wycenie.

Ofertą zajęć dodatkowych objęte są zarówno zajęcia przewidziane w naszym programie, jak i poza niego wykraczające, dostosowane do zainteresowań dziecka i służące rozwijaniu jego unikalnych talentów. Wśród zajęć dodatkowych prowadzimy m. in. następujące zajęcia:

z psychologiem

logopedyczne

teatralne

fizjoterapeutyczne

dogoterapia

Nauczyciel prowadzący może zasugerować, po wcześniejszej obserwacji dziecka, które zajęcia przyczynią się do jego rozwoju psychofizycznego oraz pomogą pielęgnować jego talenty.

W celu zapisania dziecka do punktu przedszkolnego, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego

Cennik

1. Wpisowe – jednorazowa opłata wynosząca 450 zł. Opłata kontynuacyjna 350 zł.

Jeśli do placówki uczęszcza rodzeństwo, wpisowe dla kolejnego dziecka wynosi 50% podstawowej stawki.

2. Czesne – opłata miesięczna jest zależna od ilości godzin pobytu dziecka w punkcie: a) jeśli pobyt dziecka nie przekracza 10 godzin, opłata wynosi 890 zł; b) jeśli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin, opłata wynosi 790 zł.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustaloną liczbę godzin wynosi 30 zł.

3. Zajęcia indywidualne - opłata ustalana indywidualnie, w zależności od rodzaju i częstotliwości zajęć.

4. Wyżywienie - opłata za dzienne wyżywienie wynosi 22 zł. Jeśli dziecko jest objęte dietą bezglutenową – 25 zł, bezmleczną – 25 zł, wegetariańską – 25 zł. Stawka wyżywienia podawana jest orientacyjnie - jej wysokość zależy od cen podawanych przez firmę kateringową.

Kontakt

Adres

ul. Gwiaździsta 8/6
53-413 Wrocław

Telefon

609713480

E-mail

kontakt@misiowakraina.com

Formularz zgłoszeniowy:

Podanie poniższych danych jest dobrowolne. Proszę jednak wypełnić wszystkie pola oznaczone * dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przekazanie poniższych danych pozwoli na zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniej grupy przedszkolnej oraz umożliwia kontakt z rodzicami w czasie rekrutacji.

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ta zgoda może być w każdym momencie cofnięta przez ponowne przesłanie tego formularza z informacją o cofnięciu zgody w polu „Uwagi” lub przesłaniem maila na adres: kontakt@misiowakraina.com z informacją o cofnięciu zgody na przetwarzanie określonych danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.